AKV

Kartoffelpulp

Kartoffelpulp

AKV's kartoffelpulp er et mekanisk afvandet foderprodukt til kvæg, der fremkommer ved produktionen af kartoffelstivelse.

AKV kartoffelpulp indeholder stivelse samt alle kartoflens fiberbestanddele.

Nærmere information fremgår af datablad

Spørgsmål samt bestilling af pulp kan ske ved henvendelse til:

Ninna Michelle Mou Nielsen
Mobil: 20 60 39 82
E-mail: nmn@akv.dk

Datablad pulp