AKV

Om AKV

AKV AmbA
Gravsholtvej 92
DK-9310 Vodskov

Tlf.: +45 96 38 94 20
E-mail: akv@akv.dk

Kontaktpersoner

Ronnie B. Nielsen
Adm. Direktør

41 29 52 05
Bjarne Larsen
Salgsdirektør

26 86 92 07
Martin Bogø Steffensen
Shipping Manager

53 56 28 89
Carsten Reberholt
Logistikkoordinator

20 41 62 33
Charlotte Geertsen
Shipping Assistant

20 60 39 98
Carsten Hjortshøj
Produktionsdirektør

25 29 99 89
Ulrik Jensen
Salgs- & driftskoordinator

21 28 29 15
Henriette Damgaard
QEHS Manager

20 95 03 47
Marlene Harbo
Direktionssekretær

20 60 39 90
Laila Rossen
Laborant

20 60 39 80
Per Blendal
Kvalitetsassistent

20 60 39 89
Henrik Pedersen
Agrochef/Vicedirektør

40 68 62 33
Niels Jørgen Kristensen
Agrokonsulent (læggekartofler)

40 15 62 33
Jacob Vestergaard Thuesen
Agrokonsulent (miljø)

40 51 62 34
Charlotte Frederiksen
Agrokonsulent

42 67 91 43
Claus Nielsen
Forsøgsleder

41 63 99 33
Ninna Michelle Mou Nielsen
Agroassistent

20 60 39 82
Bo Oldenburg
El-mester

20 81 82 33
Kjeld Nørbye Jensen
Projektleder

20 51 49 38
Søren Bøgh Vidmar
Økonomichef

20 694594
Steffen Larsen
BI-controller

25 11 36 54
Annika Hvolbæk
Økonomiassistent

20 60 39 94
Henrik Vixø Kyed
IT-ansvarlig

20 28 60 54
Maiken Dahl Kaltoft
Kontorelev

20 60 39 96