AKV

Om kartoffeldyrkning

Kartoffeldyrkning

Agro afdelingen på AKV beskæftiger sig med rådgivningsopgaver i forbindelse med avl af kartofler hos AKV’s leverandører. Det drejer sig om nyhedsbreve hele sæsonen med speciel fokus på skimmelvarsling og formidling af viden, ligesom telefonkonsultation, tjek af gødningsplaner, optimeringsopgaver og problemløsning er også en del af opgaverne. 

For at give den bedst mulige viden på området har AKV i samarbejde med LandboNord et omfattende forsøgsarbejde, og AKV deltager i forskellige kartoffelprojekter i Danmark. AKV har et program for forædling af nye sorter i samarbejde med AGRICO i Holland. Her er der speciel fokus på sorter med høj skimmelresistens. I øjeblikket er der fra AKV’s forædling sorten Nofy på sortslisten.

Kartoffelmark

Forsøg

Nedenstående viser oversigt over nogle af de kartoffelforsøgsprojekter, som AKV deltager i, samt rapporter, AKV har skrevet om igangværende og tidligere projekter.

Projekterne er støttet af Kartoffelafgiftsfonden.
Kontakt: Forsøgsleder Claus H. Nielsen, Mobil 41639933 - email: chn@akv.dk

Vejledninger

Herunder findes vejledning for anvendelse af bladsaftanalyser til styring af kvælstoftildeling. Endvidere er der et regneark, som kan bruges til indtastning af målingerne, hvilket hjælper med at give et bedre overblik.
Kontakt: Forsøgsleder Claus H. Nielsen, Mobil 41639933 - email: chn@akv.dk