AKV

Om AKV

Om AKV

AKV er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 200 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg ved Langholt nord for Aalborg.

AKV producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere. Kartoflerne leveres til fabrikken i perioden september til december, den såkaldte kampagneperiode, i hvilken der produceres kartoffelstivelse i døgndrift. Den årlige produktion er på 85.000 ton.

Kartoffelmark

På AKV fremstiller vi forskellige modificerede stivelser til brug inden for papirindustrien. Forædlingen sker på helårsbasis og i døgndrift på et særskilt fabriksanlæg på AKV´s fabriksareal i Langholt.

Den modificerede stivelse samt AKV´s protein, kartoffelpulp og K-2 (inddampet kartoffelsaft) sælges direkte af AKV.

AKV varetager endvidere fremavl og salg af læggekartofler til både industri- som spisebrug i samarbejde med forskellige partnere i såvel ind- som udland.

AKV beskæftiger i årsgennemsnit ca. 85 medarbejdere.

Mænd på en mark